COP warmtepomp

COP warmtepomp

COP (Coefficient of Performance) geeft de efficiëntie van een warmtepomp aan. De COP vertelt hoeveel kW energie het apparaat geeft voor elke kW energie die het gebruikt; in dit geval de verhouding tussen hoeveel warmte het opwekt en de gebruikte elektriciteit. Een COP van 4 is niet ongebruikelijk. Dit betekent dus een rendement van 400%. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter en zuiniger de installatie.

COP berekenen

De COP staat vaak al vermeld op nieuwe installaties. Hierdoor is het over het algemeen niet nodig om dit zelf uit te rekenen. Mocht u de COP van bestaande installaties toch willen berekenen, dan kunt u gebruikmaken van de formule:

Geleverde warmte in Watt / Elektriciteitsverbruik in Watt = COP

Met deze formule kunt u per installatie berekenen hoe hoog het rendement is. De COP kan de doorslag geven voor uw keuze voor een specifieke installatie. Op basis van de COP kunt u ook de terugverdientijd van een installatie bepalen en zo verschillende installaties met elkaar vergelijken. Een hoge COP zorgt voor een kortere terugverdientijd.

Rekenvoorbeeld elektriciteit ten opzichte van gasverwarming

Het kan berekend worden met de conversie van gas en elektriciteit naar energie, in dit geval naar warmte. 1 m3 gas levert 35,17 megajoules aan energie, 1 kWh elektriciteit levert 3,60 megajoules. De verhouding gas : elektriciteit is dus 35,17 / 3,6 = 9,77. Dat is de verhouding als uitgegaan wordt van 100% rendement. Een COP van 4 houdt echter in dat er van 400% rendement sprake is.

Vergeet ook de 90% rendement van de gemiddelde cv ketel niet, hierdoor gaat de verhouding warmte uit gas : warmte uit elektriciteit van 9,77 naar 8,8 (vermenigvuldigen met 90%). Bij een COP van 4 kunnen we de rekensom maken (8,8 / 4) en concluderen dat we 2,2 keer zoveel elektriciteit (in kWh) nodig hebben als gas (in m3) om dezelfde warmte-energie te genereren.

Kijken we dan naar de prijzen van elektriciteit en gas, kost elektra €0,23 per kWh en gas €0,79 per m3. Voor dezelfde warmte kost elektriciteit u dus minder, €0,51 voor stroom ten opzichte van €0,79 voor gas. Verwarmen met elektriciteit is in dit geval 35% goedkoper dan met gas, waardoor bij deze waarden een warmtepomp voor u interessant is.

* Berekend met energieprijzen van prijspeil 2019.

Seizoensafhankelijke COP: SCOP

SCOP betekent Seasonal Coefficient of Performance en is het “Gewogen gemiddelde COP over het hele jaar door”. Veel mensen vinden de SCOP belangrijker dan de COP omdat deze de seizoensinvloeden van een heel jaar meeneemt.

U moet de COP zien als een momentopname. Daarom geeft deze niet altijd een eerlijk beeld. Om, ondanks de weersinvloeden, toch de efficiëntie van warmtepompen te kunnen vergelijken kunt u gebruik maken van SCOP. Hierbij worden dus de invloeden van de verschillende seizoenen meegenomen.

Een warmtepomp verwarmt de lucht of water buitenshuis, zodat het huis binnen kan worden verwarmd tot een bepaalde temperatuur. De efficiëntie van een warmtepomp hangt voor een groot deel af van het verschil tussen de buitentemperatuur en de gewenste binnentemperatuur. Hoe groter het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, hoe harder een warmtepomp moet werken om te dezelfde binnentemperatuur te realiseren. Hierdoor verbruikt hij meer elektriciteit, wordt hij minder zuinig, en daalt de COP. Als het temperatuurverschil klein is wordt de warmtepomp juist efficiënter en stijgt de COP. Dat is feitelijk niet anders als bij een HR ketel, want hoe kouder het wordt, hoe meer gas deze gaat verbruiken.

Overige factoren die de COP beïnvloeden

Naast de seizoensinvloeden zijn er meer factoren die de efficiëntie van een warmtepomp beïnvloeden. Als eerst noemen we het toegepaste koudemiddel. Dit middel zorgt ervoor dat de warmtepomp zijn taak kan doen, namelijk verwarmen of koelen. Overige factoren die de COP beïnvloeden zijn de kenmerken van de compressor, de kwaliteit van de regelingen en het energieverbruik van randapparatuur als pompen en ventilatoren.

Meer weten over warmtepompen? Download dan nu ons magazine!

Doe de warmtepompcheck!

Bent u benieuwd of uw woning geschikt is voor een warmtepomp? Doe dan onze warmtepompcheck. Wij geven direct vrijblijvend advies over alle mogelijkheden tot verduurzaming van uw woning.