Wat doet een warmtepomp?

Wat doet een warmtepomp?

De warmtepomp is een duurzaam alternatief voor de traditionele cv-ketel op gas. Waar een cv-ketel nog werkt op fossiele brandstof energie, draait een warmtepomp volledig op elektriciteit. Het systeem wint de warmte uit lucht, bodem of grondwater. Door slimme natuurkundige processen worden deze elementen omgezet in bruikbare energie om een huis te verwarmen. Hierdoor wordt het gasverbruik verminderd of stopt het gasverbruik volledig (afhankelijk van het type warmtepomp). Dit zijn niet de enige voordelen: ook leidt dit tot een afname in de co2 uitstoot. Onderstaand leggen we uit hoe dit proces werkt.

Energie omzetten uit de omgeving

Een warmtepomp haalt zijn energie dus uit zijn omgeving. Dit is afhankelijk van het type, er zijn namelijk meerdere warmtepomp varianten:

  • Lucht/lucht warmtepomp;
  • Lucht/water warmtepomp.
  • Water/water warmtepomp;
  • Bodem/water warmtepomp.

Door gebruik te maken van natuurkundige processen zoals verdamping en condensatie, kan deze energie omgezet worden tot warmte in de warmtepomp. Dit proces verloopt in 4 fases:

  1. Warmtebron;
  2. Warmtepomp;
  3. Warmtewisselaar;
  4. Afgiftesysteem.

De warmtebron (1) is de energie die gehaald wordt uit de omgeving. Dit kan dus lucht, grond of water zijn. Vervolgens pompt de warmtepomp (2) dit op een lage temperatuur naar binnen. In de warmtepomp zit een koudemiddel (een stofje met een laag kookpunt). Dit koudemiddel kan relatief snel worden verwarmd door dit onder hoge druk te brengen. Dit gebeurd met behulp van een compressor. Hierna wordt het rondgepompt naar de warmtewisselaar (3) om daar tot slot te worden afgegeven via het afgiftesysteem (4), ook wel bekend als de verwarming.

Tip: leer meer over de werking van een warmtepomp!

Het koudemiddel: essentieel onderdeel in de cyclus

Het koudemiddel is een essentieel onderdeel van de warmtepomp. Het rondstromende koudemiddel komt terecht in een (gesloten) kringloop van condensatie, verdamping, expansie en comprimatie. In de compressor wordt damp samengeperst onder hoge druk, waardoor de temperatuur oploopt. Hierdoor gaat het koudemiddel over naar een gasvorm. Dit gas stroomt dan door naar de condensator en geeft warmte af aan water.

Doordat het koudemiddel zijn warmte afgeeft in de condensator, koelt het af en wordt het weer vloeistof. Deze vloeistof wordt doorgepompt via de warmtewisselaar, zodat er weer extra warmte wordt afgegeven. In het expansieventiel (waar een dunne leiding overgaat in een brede) krijgt het koudemiddel weer de ruimte om te expanderen. Dit zorgt voor een drukafname. Het nu afgekoelde koudemiddel stroomt dan door naar de verdamper waarin het begint te verdampen. Vervolgens komt het in de oververhitter om te zorgen dat alle resterende vloeistof gasvormig is. Dit proces herhaalt zich  weer bij de compressor. De cyclus is nu compleet.

Doe de warmtepompcheck!

Bent u benieuwd of uw woning geschikt is voor een warmtepomp? Doe dan onze warmtepompcheck. Wij geven direct vrijblijvend advies over alle mogelijkheden tot verduurzaming van uw woning.