Warmtepomp subsidie

Warmtepomp subsidie

Er zijn subsidies beschikbaar als u een warmtepomp wilt kopen. Investeren in een warmtepomp is investeren in duurzaamheid. Daarom kunt u financiële tegemoetkomingen aanvragen wanneer u investeert in duurzame oplossingen. Een warmtepomp is beter voor het milieu, draagt bij aan de duurzaamheid van uw woning en de vermindering van CO2 uitstoot.

ISDE

De meest bekende warmtepompsubsidie is de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Duurzame energie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Met de ISDE wil de overheid huishoudens en bedrijven stimuleren om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. De ISDE loopt tot 31 december 2020 en geeft een deel van het investeringsbedrag terug.

Een warmtepomp verwarmt uw huis tegen lagere kosten en op een efficiënte manier. Hiermee zorgt hij voor minder CO2 uitstoot. Naast de aanschaf van de warmtepomp geldt de financiële tegemoetkoming ook voor andere investeringen in duurzame energie, zoals de zonneboiler, pelletkachel en biomassaketel. Zo kunt u uw huis en het water in uw huis op een duurzame manier verwarmen. Samen zorgen we voor een lager energieverbruik en een lagere CO2 uitstoot!

Hoogte van de warmtepompsubsidie

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort warmtepomp en het vermogen van de pomp. Over het algemeen geldt: hoe groter het vermogen, hoe hoger de subsidie. De bedragen beginnen bij €1.100 en kunnen oplopen tot ruim €5.000. De precieze subsidiebedragen vindt u in de Apparatenlijst ISDE.

Subsidievoorwaarden warmtepompen

Om in aanmerking te komen voor de warmtepompsubsidie moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De geïnstalleerde warmtepomp staat op de lijst van warmtepompen van het RVO.
  • De warmtepomp wordt geïnstalleerd in Nederland door een deskundige installateur
  • U doet de subsidieaanvraag binnen 6 maanden na installatie
  • U heeft een bewijs van aanschaf en betaling
  • De warmtepomp moet minimaal een jaar na datum van de subsidiebeslissing blijven staan

Subsidie aanvragen voor uw warmtepomp

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u de warmtepompsubsidie aanvragen via de website van het RVO. U kunt de subsidie zowel particulier als zakelijk aanvragen. Voordat u de subsidie aanvraagt zorgt u ervoor dat u aan alle voorwaarden voldoet. Na de installatiedatum heeft u 6 maanden de tijd om de aanvraag in te dienen. Op het moment dat u de subsidieaanvraag indient moet u bewijs hebben dat het apparaat is geïnstalleerd, in gebruik is genomen en is betaald. Ook heeft u DigiD nodig. Na het indienen wacht u op de toekenning; 90% van de aanvragen wordt binnen 8 weken toegekend. Het subsidiebedrag ontvangt u dan binnen een week na de toekenning.

Meer subsidies via uw provincie of gemeente

Naast de subsidie van de landelijke overheid stelt uw gemeente of provincie soms ook subsidie voor een warmtepomp beschikbaar. Check https://www.energiesubsidiewijzer.nl/ of dit ook voor u geldt. Daarnaast zijn er ook verschillende leningen beschikbaar voor de aankoop van een warmtepomp.

Doe de warmtepompcheck!

Bent u benieuwd of uw woning geschikt is voor een warmtepomp? Doe dan onze warmtepompcheck. Wij geven direct vrijblijvend advies over alle mogelijkheden tot verduurzaming van uw woning.